Jaké jsou zdravotní dopady pití vody z filtrační konvice?

Mnoho pravidelných konzumentů kohoutkové pitné vody si možná již zvyklo na její v mnoha případech nepříjemnou pachuť. Ta bývá způsobena nejen obsahem pozůstatků po dezinfekci vody, ale také rozpuštěnými organickými látkami. Mezi ty mohou patřit kromě organických zbytků po zanesení potrubí také pesticidy či dusičnany. Ty se do vody dostanou z průmyslových hnojiv používaných na polích.

Kde se berou dusičnany?

S rostoucím procentem řízeného zemědělského využití půdy se dusičnany dostávají do našich potravin, ale zejména do vody, kterou pijeme. Najít lze tyto látky jak ve vodách povrchových, tak v podzemních, které tvoří prameny studní. Do těch se mohou dostat i ze žump, které léty používání přestaly být ideálně těsné, z blízkých hnojišť a dalších zdrojů odpadních vod. Na dusičnany jsou zaměřena i zařízení a technologie v čistírnách odpadních vod, která mají za úkol dostat jejich koncentraci pod zákonem stanovené limity.

Jak dusičnany působí na lidský organismus?

Tyto látky samy o sobě škodlivé nejsou. Lidská trávicí soustava je však dokáže přeměnit na dusitany. Stejná přeměna jako v lidském trávicím traktu se může udát i ve vodě při dostatečné koncentraci přítomných mikroorganismů. Dusitany dokážou nevratně poškodit hemoglobin zajišťující přenos kyslíku v krvi. Důsledkem tohoto poškození mohou být stavy, kdy tělo nemá dostatek kyslíku ke svému fungování, projevující se zejména dušností, křečemi, v mnoha případech i obrnou a bezvědomím. Neléčené symptomy mohou vyústit i ve smrt. Mezi nejvíce ohrožené patří malé děti zhruba do půl roku věku. Proto je potřeba jim kohoutkovou vodu alespoň převařit nebo jim raději kupovat speciální vodu kojeneckou.

Jak se dusičnanů ve vodě zbavit?

Základem je samozřejmě konzumace zdravotně nezávadné vody. Kohoutková voda je v tomto ohledu přísně hlídána a pro dospělé lidi je nezávadná. Její přímou konzumaci však nelze doporučit kojencům. Jestliže pro svoje malé děti nechcete kupovat vodu balenou, vsaďte na její filtraci. Kvalitní filtrační konvice odstraní z vody většinu nežádoucích látek včetně dusičnanů, příp. dusitanů a ponechá v ní naopak látky pro tělo potřebné, jako například vápník či hořčík. Specialista na filtraci vody doporučuje měnit ve filtračních konvicích v pravidelných intervalech filtrační patrony. Právě díky tomu si můžete být jistit, že pijete vždy jen kvalitní a nezávadnou vodu. Nevíte jak filtrační konvici vybrat? Porozhlédněte se po nabídce trhu a ptejte se výrobců, proč byste si měli pořídit konvici právě od nich.

Publikováno: 28. 02. 2020

Kategorie: Výživa

Autor: Romana Roubalová