Co způsobuje problémy s erekcí? Seznamte se s nejčastějšími příčinami

Dysfunkce je stav, kdy je z nějakého důvodu narušeno normální fungování. Zřejmě nejhorší noční můrou většiny může je dysfunkce erektilní. Překvapivě se netýká pouze pánů v pokročilém věku a jedinců, kteří trpí jiným onemocněním, jehož průvodním jevem je právě porucha erekce. Naopak jde o problém většiny populace, byť jsou starší muži zastoupeni v největším počtu. Statistiky uvádí, že se s problémy tohoto druhu setká každý druhý muž ve věku nad 40 let. Potíže s erekcí však nemusí nutně znamenat erektilní dysfunkci. Může se jednat o krátkodobé selhání zapříčiněné specifickými faktory.

K nejčastějším příčinám erektilní dysfunkce patří:

Nedostatečná cirkulace krve z důvodu špatné průchodnosti cév: K problémům s erekcí obvykle dochází v momentě, kdy je oslabena hladká svalovina nebo cévní mechanismus nefunguje správně z důvodu ucpání. V neprůchodných cévách nemůže krev proudit do topořivých těles. Psychické problémy: Velmi častým viníkem poruchy erekce jsou psychologické faktory v podobě stresu, nervozity, strachu, deprese či úzkostí. Mimo to mají vliv i na libido (ztrátu sexuálního apetitu) a vyvrcholení. Vysoký krevní tlak a jiné chronické kardiovaskulární onemocnění: Schopnost dosažení erekce úzce souvisí se správným fungováním kardiovaskulární soustavy. V případě onemocnění (kromě vysokého krev. tlaku např, aterosklerózy, vysokého cholesterolu nebo cerebrovaskulárního onemocnění) může dojít k erektilní dysfunkci. Neurologické potíže: K erektilní dysfunkci dochází i v momentě, kdy nervová soustava nedokáže zpracovat sexuální dráždění (např. v důsledku Parkinsonovy nemoci, problémům s míchou, roztroušené sklerózy atd.). K dalším příčinám erektilní dysfunkce patří onemocnění močové soustavy, vrozené či traumatické faktory, ale také nezdravý životní styl (přemíra alkoholu, užívání návykových látek, kouření...).

Publikováno: 31. 03. 2020

Kategorie: Tipy

Autor: Romana Roubalová